Klimaforhandlingene i mål etter lang sluttspurt

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Etter flere runder med krevende forhandlinger i Sharm el-Sheik kom det 27. partsmøtet under klimakonvensjonen til enighet. Landene konkluderte med å etablere et fond for finansiering av tap og skade til fattige land, og fortsette å arbeide for å begrense oppvarmingen på jorda til 1,5 grader.

Bilde fra klimatoppmøtet i Sharm el-Sheik
Klimatoppmøtet i Sharm el-Sheik gikk langt på overtid, og det ble ikke konkludert før tidlig søndag morgen. Foto: Martin Lerberg-Fossum/Klima- og miljødepartementet

- Verden trengte et positivt utfall fra dette klimatoppmøtet. Vi ønsket å styrke og føre videre det gode resultatet fra Glasgow i fjor, noe vi har lykkes med til en viss grad. Det aller viktigste er at verdens land fortsatt vil jobbe for å holde temperaturøkningen til 1,5 grader. Når det er sagt, så skulle jeg gjerne sett større fremskritt på konkrete tiltak for utslippsreduksjoner på dette møtet, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide.

Møtet gikk langt på overtid, og det ble ikke konkludert før tidlig søndag morgen.

Bilde fra klimatoppmøtet i Sharm el-Sheik
Foto: Martin Lerberg-Fossum/Klima- og miljødepartementet

Tap og skade

Et av de store stridstemaene denne gangen var finansiering for tap og skade. Her ble resultatet at det opprettes et fond som skal kunne bistå de som rammes av de mest alvorlige klimaendringene. Pengene skal komme fra flere kilder, både fra stater, internasjonale utviklingsbanker og private kilder, og det skal ikke duplisere ordninger som allerede eksisterer. Det er fortsatt ikke bestemt hvor stort fondet skal være. Detaljene om dette skal diskuteres videre fram mot neste klimatoppmøte i Dubai 2023.

- For oss har det vært viktig at vi kan arbeide for at fondet skal fylles fra et bredt tilfang av finansieringskilder, både private og offentlige kilder, og at både tradisjonelle i-land og framvoksende stater skal bidra, sier Eide.

Opprettholdt nedfasing av kull

Verken forslaget om å fase ut fossile energikilder uten karbonfangst og lagring, og et forslag om at utslippene skal nå en topp i 2025, fikk tilstrekkelig støtte. Sammen med blant annet EU, USA, Canada og Australia jobbet Norge for at verden må fase ut fossile energikilder uten karbonfangst, uten at de klarte å samle konferansen om dette. Punktet om nedfasing av kull fra Glasgow i fjor opprettholdt.

- Det var skuffende at vi ikke fikk inn det sterkere språket Norge jobbet for, men dette er en prosess hvor alle land må være enige. Verden må kraftig redusere utslipp av klimagassene for å unngå de verste konsekvensene av klimaendringer, som havnivåstiging, flom, tørke, hetebølger og storbranner, uoverstigelige. Her må alle land i verden bidra, ellers kommer vi ikke i mål, sier Eide.

- Arbeidsprogrammet for utslippsreduksjoner som ble vedtatt i natt blir viktig for at verden raskt øke sine ambisjoner og sørger for reelle utslippskutt.

Bilde fra klimatoppmøtet i Sharm el-Sheik
Foto: Martin Lerberg-Fossum/Klima- og miljødepartementet

Oppdatere klimamål

Slutterklæringen sier også at land som ikke har oppdatert sine klimamål for 2030 til å gjøre dette i løpet av det neste året.

Norges klima- og miljøminister fikk sammen med sin kollega fra Singapore, Grace Fu, ansvar for å finne de praktiske løsningene for hvordan landene skal kjøpe og selge utslippskvoter og forholde seg til Parisavtalens markedsmekanismer, altså artikkel 6 under Parisavtalen.  Alle utestående spørsmål på det feltet ble løst under COP 27 i Sharm el-Sheik.