Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Sier ja til område for nullutslippsboliger på Ådland

Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland sier ja til at Bergen kommune kan gå videre med planene om inntil 1000 nye boliger og barnehage ved Ådland.

– Boligprosjektet ved Ådland vil styrke Blomsterdalen som lokalsenter og skape en bedre balanse mellom boliger og næringsområder i denne delen av byen. Dette er et spennende miljøprosjekt som byen har ventet lenge på, og jeg er glad for at vi nå har fått en avklaring, sier Mæland.

Området ble avklart i kommuneplan for Bergen 2010-2021. I etterkant har kommunen utarbeidet en kommunedelplan for området. På grunn av innsigelser fra fylkesmannen til nytt boligområde (B5) og barnehage (T2) ved Ådland, ble saken sendt til Kommunal- og moderniseringsdepartementet for avgjørelse.   

Departementet ser positivt på at kommunen har utarbeidet en kommunedelplan der arealbruk og transportløsninger ses i sammenheng for et større geografisk område.

– Planene for Ådland legger opp til gode gang- og sykkelvegforbindelser til Blomsterdalen lokalsenter og mot bybanestoppet ved Birkelandsskiftet. Kollektivtransporten skal prioriteres i området. Det er også positivt at det skal bygges et stort antall nullutslippsboliger i området, sier Mæland.

For å oppnå en utvikling av området som ivaretar målet om at veksten i persontrafikken skal tas med kollektivtrafikk, sykkel og gange, mener departementet at områdene nærmest Blomsterdalen senter og Birkelandskrysset bør utvikles først.

Dette vil også bidra til å styrke Blomsterdalen som lokalsenter, i tråd med intensjonene i kommunedelplanen. Departementet har derfor vedtatt en rekkefølgebestemmelse som sikrer dette.

Kartskisse som viser rekkefølgebestemmelse

Innsigelse til kommunedelplan for Ytrebygda - Birkeland, Liland, Ådland og Espeland. Bergen kommune (PDF)

 

ommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00

Til toppen