Vil flytte sjefen for Luftforsvaret til Bodø

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Regjeringen foreslår å lokalisere sjefen for Luftforsvaret til Reitan ved Bodø. -Vi vil legge forslaget frem for Stortinget allerede i høst, sier forsvarsministeren.

Med utgangspunkt i en fagmilitær anbefaling fra forsvarssjefen går regjeringen inn for å flytte sjefen for Luftforsvaret med et mindre, tilpasset stabselement fra Rygge til Reitan. Regjeringen vil fremme dette som et forslag til Stortinget i høst i forbindelse med ny saldering av 2022-budsjettet.

-Forsvarssjefen har i sin anbefaling vektlagt at Forsvarets styrkesjefer bør være tilstede der planlegging og ledelse av de operative styrkene utføres. Forsvarets organisasjon bør i størst mulig grad være likt organisert i fred, krise og krig, for å være forberedt på å løse sine oppgaver. Vi har lyttet til dette og legger til grunn at et slikt grep vil underbygge at Nord-Norge er Forsvarets viktigste strategiske innsatsområde og også bidra til å styrke Forsvarets tilstedeværelse og synlighet i nord, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram.