Statsminister Støre ny leder for det internasjonale havpanelet

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Statsminister Jonas Gahr Støre tar over ledelsen av det internasjonale høynivåpanelet for en bærekraftig havøkonomi.

Jonas Gahr Støre
Statsminister Jonas Gahr Støre. Foto: Arbeiderpartiet

– Norge er et foregangsland innen havforvaltning. Havpanelet representerer et viktig arbeid Norge har startet for bærekraftig havforvaltning globalt og som vi sammen med våre partnere må sørge for blir virkelighet, sier Støre. 

Havpanellandene har forpliktet seg til bærekraftig forvaltning av 100 prosent av sine hav- og kystområder innen 2025. Innen fem år skal nær 40 prosent av verdens kystlinjer og 30 prosent av de eksklusive økonomiske sonene skal være underlagt helhetlige forvaltningsplaner.

Panelet er også opptatt av den viktige rollen havet har i klimaarbeidet for å redusere utslipp og vil bruke COP26 til å sette dette på dagsorden.

– Havet er et felles gode og kritisk viktig for menneskenes og planetens helse, for klima og matsikkerhet, for lokale arbeidsplasser og for verdensøkonomien. For at havet skal fortsette å yte disse tjenestene som vi er så avhengige av, må vi holde havet friskt og rent, understreker Støre.

Havpanelet består av sittende stats- og regjeringssjefer fra 14 land og har siden opprettelsen i 2018 vært ledet av Norges statsminister sammen med presidenten i Palau.

– Landene i havpanelet er i gang med å sikre bærekraftig forvaltning av våre respektive havområder, men det er ingen tvil om at det vil bli krevende å komme i mål. I Glasgow vil vi jobbe for at vi i klimaarbeidet utnytter mulighetene havet byr på – og for at flere kyststater slutter seg til, sier Støre.

Støre etterfølger Solberg som leder av havpanelet.