Klimatoppmøtet i Glasgow (COP26) er i gang

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

1. - 2. november samles statslederne på World Leaders Summit. Statsminister Jonas Gahr Støre deltar sammen med klima- og miljøminister Espen Barth Eide. Et svært viktig tema på World Leaders Summit er økte klimaambisjoner.

Statsminister Boris Johnson, statsminister Jonas Gahr Støre og FNs generalsekretær António Guterres
Statsminister Boris Johnson, statsminister Jonas Gahr Støre og FNs generalsekretær António Guterres på klimakonferansen i Glasgow i Skottland, 1. november 2021. Foto: Karwai Tang/ UK Government

FNs klimapanels siste rapport viser at muligheten for å nå Parisavtalens 1,5 graders mål avhenger av raske og store utslippskutt før 2030. Parisavtalen krever at alle land skal melde inn forsterkede klimamål hvert femte år. Første gang i 2020. Norge var ett av få land som gjorde det innen fristen.

Selv om en del land med store utslipp har meldt inn forsterkede mål, er disse samlet sett langt fra nok til å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader. Det er også behov for økt innsats på klimatilpasning og klimafinansering.

– Norge vil være pådriver for økte ambisjoner på utslippskutt, tilpasning og finansering. Derfor har vi i dag annonsert at vi har som mål å doble klimafinansieringen til 14 mrd. kroner per år innen 2026, inkludert mobilisert privat kapital, sier statsminister Jonas Gahr Støre.  

Industrilandene har et kollektivt mål om å mobilisere 100 mrd. USD i klimafinansiering årlig fra 2020, men beregninger fra OECD viser nå at dette målet ikke vil nås i 2020. Norge øker sin klimafinansering for å bidra til omstilling, tilpasning og grønne løsninger i utviklingsland.

Et viktig mål for forhandlingene er å ferdigstille Parisavtalens regelbok for å sikre god implementering av avtalen.