Statsminister Støres møte med Palestinas statsminister

Den palestinske statsministeren Mohammad Shtayyeh besøker Oslo 17. og 18. november i forbindelse med ministermøtet i Giverlandsgruppen for Palestina (AHLC), som Norge leder.

Den palestinske statsministeren Mohammad Shtayyeh besøker Oslo 17. og 18. november i forbindelse med ministermøtet i Giverlandsgruppen for Palestina (AHLC), som Norge leder.
Den palestinske statsministeren Mohammad Shtayyeh hilser på statsminister Jonas Gahr Støre før møtet på Statsministerens kontor. Foto: SMK

– Norge har i flere tiår vært en viktig støttespiller for Palestina. Våre folk har tette bånd, og det norske engasjementet i regionen vil bestå. Målet er en fremforhandlet to-statsløsning hvor Israel og Palestina lever i fred med hverandre. Vårt engasjement støtter opp under dette målet, sier statsminister Jonas Gahr Støre.

Situasjonen i palestinsk økonomi er svært alvorlig. Under AHLC-møtet i Oslo ble det drøftet konkrete skritt for å bedre den palestinske økonomien. Dette er avgjørende for at sivilbefolkningen skal få grunnleggende tjenester som helse og utdanning. Det er i både Israel og Palestinas interesse.

– I samtalen med Shtayyeh understreket jeg behovet for å gjenoppta den politiske prosessen. Det er positivt at partene for første gang på flere år møtes på høyt, politisk nivå. Vi står klare til å bidra dersom partene ønsker det, sier statsminister Støre.

Statsministeren tok også opp viktigheten av å avholde demokratiske valg, og at de palestinske myndighetene sikrer like rettigheter og muligheter for alle, under møtet.

Palestina får om lag 800 millioner kroner i bistand i året fra Norge. Pengene går til styrking av menneskerettigheter, likestilling, godt styresett og demokrati. Videre går norske bistandsmidler til utdanning, helse og energi.

Som leder av Giverlandsgruppen for Palestina (AHLC), arbeider Norge for å legge til rette for et institusjonelt og økonomisk grunnlag for en forhandlet to-statsløsning og en fremtidig palestinsk stat.