Statsministeren drøftet migrasjon med EUs ledere

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Strømmen av flyktninger og migranter til Europa var det viktigste temaet under statsminister Erna Solbergs politiske samtaler i Brussel 2. mars.

Statsminister Erna Solberg og Europakommisjonens president Jean-Claude Juncker. Foto: Anders Aalbu/Norges delegasjon til EU

I møter med Europakommisjonens president Jean-Claude Juncker, kommissærene Dimitris Avramopoulos og Johannes Hahn, og Europaparlamentets president Martin Schulz, understreket Solberg Norges støtte til en bred og felles europeisk tilnærming for å løse de alvorlige utfordringene som rekordmange migranter og flyktninger til Europa har skapt.

EUs initiativer omfatter blant annet styrket grensekontroll ved Schengens yttergrenser, bedre identifisering og registrering av de som kommer, bedre byrdefordeling mellom europeiske land, samt tiltak i land utenfor EU som fungerer som transitt- og oppholdsland.

Norsk støtte til EUs initiativer

- Sammen med våre europeiske partnere skal Norge skal gjøre sitt for å finne bærekraftige løsninger på migrasjonsutfordringene. Vi må gjenreise et system basert på samarbeid og solidaritet i Europa, sa statsminister Solberg da hun møtte internasjonal presse i Brussel etter samtalen med Europakommisjonens president.

Se video fra pressemøtet her.

Solberg viste til Norges tilbud om å ta imot 1500 personer innenfor EUs relokaliseringsordning over to år. Hun viste samtidig til tilbudet om å ta imot 3000 syriske kvoteflyktninger som oppholder seg i Syrias naboland, deriblant Tyrkia.

Norges bidrag med skip til EU-operasjonen Triton i Middelhavet skal forlenges i seks måneder. Under Triton-operasjonen er over 12 000 migranter i havsnød reddet.  

Juncker takket for Norges arbeid med giverlandskonferansen for Syria i London i februar 2016, hvor det internasjonale samfunn lovet over USD 10 millioner i bistand. Norge har lovet å bidra med 10 milliarder norske kroner til å hjelpe fordrevne syrere i regionen.

EUs toppledere skal igjen samles i Brussel 7. mars for å diskutere løsninger på utfordringene Europa står overfor som følge av flyktningkrisen. Dialogen med Tyrkia er et sentralt punkt på det ekstraordinære møtet.

Statsminister Erna Solberg og Europaparlamentets president, Martin Schulz. Foto: European Union 2016

Under besøket til Brussel understreket statsminister Solberg også det viktige og gode samarbeidet med EU på andre områder. Klima- og energisamarbeid, videreutvikling av EUs indre marked og internasjonal sikkerhet var blant øvrige tema i møtene med EUs ledere.

Samarbeid med Belgia om forebygging av radikalisering

Solberg møtte også sin belgiske kollega, statsminister Charles Michel. Utviklingen i Europa, migrasjonsutfordringene og sikkerhetspolitikk var sentrale tema i samtalen mellom de to. Statsministrene drøftet også felles utfordringer knyttet til radikalisering og ekstremisme. Statsminister Michel gjorde rede for belgiske initiativ i kjølvannet av flere terroraksjoner de siste årene. Solberg viste til betydningen av å satse på tiltak overfor unge i risikosonen. Under møtet ble det enighet om å styrke samarbeidet mellom Norge og Belgia om forebygging av radikalisering og ekstremisme.

Statsminister Erna Solberg sier farvel til sin belgiske statsministerkollega, Charles Michel. Foto: Wera Helstrøm/Norges delegasjon til EU