Europeisk nettverk mot voldelig ekstremisme

Dette innholdet er mer enn 7 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Et nytt ungdomsnettverk mot voldelig ekstremisme ble lansert i Oslo 4. juni. Nettverket skal koble sammen unge ledere, organisasjoner og enkeltpersoner fra hele Europa.

Målet er å etablere en plattform for moderate stemmer som kan utvikles til et globalt nettverk som gir verdifulle innspill til nasjonale myndigheter i arbeidet med å motvirke voldelig ekstremisme.

Fra Washington til Oslo

I februar 2015 arrangerte den amerikanske presidenten Barack Obama et toppledermøte i Washington DC, hvor tema var «hvordan motvirke voldelig ekstremisme» (Countering Violent Extremism – CVE). Der ble det gitt en klar oppfordring til handling, og det ble skissert en retning for felles innsats i tiden som kommer.

På møtet ble det besluttet å holde en rekke regionale konferanser på høyt nivå for å fremme oppfølging av toppmøtet i Washington. Disse konferansene omhandler spørsmålet om å motvirke voldelig ekstremisme med sikte på å utvikle verktøy og mekanismer for internasjonalt, nasjonalt og lokalt nivå.

Oslo fikk forespørsel om å være vertskap for den Europeiske CVE-konferansen, og denne ble avviklet på Fornebu 4. og 5. juni. Den besto av to separate arrangementer:

  • «Ungdom mot voldelig ekstremisme», for ungdom og sivilsamfunn
  • «Den europeiske konferansen om å motvirke voldelig ekstremisme», for myndighetspersoner

Konkrete innspill fra unge

For å sikre at stemmene fra de unge kom med, ble arrangementet for undom og sivilsamfunn holdt den første dagen. Dette var et møte for sivilsamfunnsrepresentanter og ungdomsledere fra hele Europa, og de ga konkrete innspill til konferansen neste dag.  Arrangementet for ungdom og sivilsamfunn ble arrangert av Institutt for strategisk dialog (ISD) i samarbeid med Utenriksdepartementet. Statsminister Erna Solberg åpnet dagen.

Konferansen for myndighetspersoner ble arrangert av Utenriksdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet. Dette var et møte for representanter for regjeringer og lokale myndigheter, og 40 land var representert. Utenriksministeren og justisministeren åpnet dagen.

Chair’s Statement

Mange gode og viktige poeng kom frem under de to dagene. Disse ble nedfelt i et dokument (Chair’s Statement) som ble lest opp under det avsluttende møte i plenum dag to. Dokumentet skal overleveres presiden Obama under høynivåuken ved FNs 70. generalforsamling i Washington i september 2015.

Chair's Statement from European Conference on Countering Violent Extremism, Oslo 5 June 2015 (pdf)