Store muligheter for norsk industri i Brasil

Statssekretær Ingvil Smines Tybring-Gjedde har denne uken besøkt Brasil i anledning den store oljemessen Rio Oil & Gas hvor mange norske bedrifter deltar.

Brasil er et av de største markedene for den norske petroleumsbaserte leverandørindustrien. Derfor er det også en betydelig norsk deltagelse på det som er kontinentets største olje- og gassmesse. Her diskuteres ulike problemstillinger knyttet til industriens fremtid og muligheter for samarbeid mellom Norge og Brasil, sier statssekretær Smines Tybring-Gjedde.

(Statssekretær Ingvil Smines Tybring-Gjedde snakker om mulighetene for norsk-brasiliansk samarbeid.)

Et konkret uttrykk for at det norsk-brasilianske samarbeidet utvikler seg, er at Forskningsrådet nå er enige med sin brasilianske motpart Finep om at fire prosjekter innen petroleumsforskning vil motta støtte. Resultatet blir først endelig den 7. desember. Dette er første gang Forskningsrådet har en felles utlysning med Finep. Utlysningen var rettet mot tre temaer som ble vurdert som sentrale for både norsk og brasiliansk sokkel; undervannsteknologi, økt utvinning av petroleumsressurser og miljøteknologi.

 Norge og Brasil deler dessuten mange av de samme tekniske utfordringene ettersom vi utvinner olje- og gass på store havdyp under kompliserte forhold. Vi ser også på innovasjon og teknologi svært viktig for å løse disse utfordringene. Derfor har vi mye igjen for et tett og godt bilateralt samarbeid, sier statssekretæren.

Nylig gjennomførte Rystad Energy en studie om den internasjonale omsetningen til den norske petroleumsbaserte leverandørindustrien. Til tross for tøffe tider i bransjen, hevder norske selskaper seg fremdeles godt i den internasjonale konkurransen. Den internasjonale omsetningen til norske oljeserviceselskap var på 190 milliarder kroner i 2015.

Denne uken arrangeres Latin-Amerikas største olje- og gassmesse i Rio de Janeiro, Brasil. Med sine 50.000 deltagere og drøye 1000 utstillere er Rio Oil & Gas en viktig arena for den internasjonale petroleumsindustrien. 

(Generalkonsul fra det norske konsulatet i Rio, Sissel Hodne Steen, statssekretær Ingvil Smines Tybring-Gjedde og Marit Adinah Strømøy fra Sjømannskirken i Rio. Trøyene til de to sistnevnte er fra et sosialt prosjekt i byen kalt Karanba)

(Statssekretær Ingvil Smines Tybring-Gjedde sammen med CEO i Light Structures, Inge C. Paulsen)

Til toppen