Styrker atomsikkerheten i Romania

Statens Strålevern er engasjert gjennom EØS-midlene for å bidra til å styrke atomsikkerheten i Romania. Det internasjonale atomenergibyrået inngår også i samarbeidet.

Statens Strålevern er engasjert gjennom EØS-midlene for å bidra til å styrke atomsikkerheten i Romania. Det internasjonale atomenergibyrået inngår også i samarbeidet.

Ett av prosjektene skal styrke sikkerhetsarbeidet hos rumenske kjernesikkerhetsmyndigheter (CNCAN), blant annet sikkerhet knyttet til transport av radioaktivt avfall. Prosjektet er under utvikling og planlegges å starte i 2013.

Strålevernet har allerede etablert et godt samarbeid med Romania gjennom den forrige runden med EØS-midler. Da deltok Strålevernet i liknende prosjekter, også i nabolandet Bulgaria.

Rapporter viser at programmene bidro til å redusere faren for radioaktive utslipp i Europa og styrke beredskapen i de to landene. Det er laget en egen dokumentarfilm om prosjektene.

Romania og Bulgaria opplevde økte krav til sikkerhet ved sine kjernekraftverk etter at de ble med i EU, og har gjennom samarbeidsprogrammene tatt et langt skritt mot å bringe sikkerheten opp på et europeisk nivå. 

Til toppen