Svar på skriftlig spørsmål om kjønnssortering i egg

Landbruks- og matminister Sandra Borch har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Une Bastholm (MDG) om teknologi for kjønnssortering i egg.

Svar på spørsmål nr 2246 fra stortingsrepresentant Une Bastholm

Stortingsrepresentant Une Bastholm har stilt følgende spørsmål for skriftlig svar:

«Vil regjeringen påbegynne arbeidet med et forbud mot kverning av hanekyllinger nå som teknologi for kjønnssortering i egget endelig også kommer til Norge?»

Næringen ved Nortura er i ferd med å etablere en ny metode som gjør det mulig å sortere ut egg med hanekyllinger før klekking – såkalt «in ovo»-sortering. For å unngå å avlive hanekyllinger like etter klekking, har det i mange år vært forsket på teknologi som kan påvise kyllingens kjønn i egget. Ulike teknologier og tilnærminger har vært prøvd ut. Egg som er kjønnssortert kalles FCC-egg (Free of Chick Culling) og er nå å få kjøpt i et utvalg supermarkeder i Tyskland, Nederland, Sveits og Frankrike. Det er to egg-sorteringsmetoder som har vist seg brukbare. Den ene er langt på vei ferdigutviklet og har bekreftet sin høye kapasitet i praksis. Denne metoden er likevel bare for brune høner. I Norge har vi i all hovedsak hvite verpehøner, og metoden er dermed ikke egnet for vår produksjon. Den andre kommersielt tilgjengelige metoden som kan brukes på alle verperaser, uavhengig av fjærdrakt, kommer stadig videre i utviklingsfasen, selv om det er rom for ytterligere forbedringer både med å få ned alderen for eggsortering, og med hensyn til effektivitet og kostnad. Det er denne metoden som Nortura nå er i ferd med å etablere på sitt rugeri.

Regjeringen er midt i arbeidet men en stortingsmelding om dyrevelferd. Det er gjennomført to innspillsrunder og en tredje står oppført nå i juni. Departementet har i tredje innspillsrunde bedt om innspill om blant annet maserasjon. Investering i ny teknologi og funksjonelt utstyr vil medføre betydelige kostnader for rugeriene, og det er nødvendig med grundig utredning av praktiske og økonomiske konsekvenser før etablerte systemer kan endres gjennom lov og forskrift. Temaet vil derfor bli grundig vurdert i meldingsarbeidet.

Med hilsen

Sandra Borch