Aktuelt

Svar på skriftlig spørsmål om pelsdyrnæringen

Landbruks- og matminister Sandra Borch har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Roy Steffensen (FrP) om hvordan har regjeringen gjennomført dialog med pelsdyrnæringen.

Svar på skriftlig spørsmål nr. 1074 fra representanten Roy Steffensen

Stortingsrepresentant Roy Steffensen har stilt følgende spørsmål for skriftlig besvarelse:

«Hvordan har regjeringen gjennomført dialog med pelsdyrnæringen i arbeidet med å sikre en omforent forståelse av NIBIOs forslag til beregning av kompensasjon basert på bruksverdi, og har regjeringens dialog ført til en omforent forståelse, og hva er status i saken?»

Spørsmålet var rettet til næringsministeren, men er overført til meg som konstitusjonelt ansvarlig for den aktuelle problemstillingen, for besvarelse.

Departementet har hatt noe dialog med Norges Pelsdyralslag om forståelsen av NIBIO-rapporten. Jeg opplever at det er en omforent forståelse av at rapporten ble utarbeidet som et veiledende dokument i arbeidet med utarbeidelse av statens tilbud, og at rapporten i seg selv ikke er bindende for forvaltningens arbeid med å utforme tilbud om erstatning.

NIBIO har presentert innholdet i rapporten i møte med Norges Pelsdyralslag, og jeg oppfatter også at det er en omforent forståelse av hva rapporten inneholder.

Norges Pelsdyralslag har pekt på noen forhold de mener er faktisk feil i rapporten, og de har kommet med en rekke forventninger til de tallstørrelser/parametere som de mener bør inngå i beregningsgrunnlaget for statens tilbud om erstatning basert på bruksverdi.

Jeg arbeider nå med å sluttføre de vurderingene som skal ligge til grunn for statens tilbud om erstatning til pelsdyroppdretterne. I dette arbeidet vil jeg også ha videre dialog med Norges Pelsdyralslag.

Med hilsen

Sandra Borch