Tannleger får henvise

Dette innholdet er mer enn 6 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Tannleger skal kunne henvise pasienter til spesialisthelsetjenesten, foreslår Helse- og omsorgsdepartementet i et høringsnotat. Pasienter som trenger spesialistbehandling vil dermed slippe å gå via fastlegen.

–Dette er en forenkling og en forbedring for pasientene. Nå slipper de omveier fram til rett behandlingsinstans. Tannleger som for eksempel får mistanke om kreft i munnhulen vil nå kunne henvise direkte til spesialisthelsetjenesten, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Dagens ordning innebærer at pasienter må oppsøke fastlege hvis de trenger henvisning til spesialisthelsetjenesten. Det medfører ekstra kostnader og ventetid for pasienten. I tillegg er det en byråkratisk ordning som fører til merarbeid for legene.

-Tannleger er den yrkesgruppen som har bredest kompetanse på sykdommer i munn, tenner og kjever. Vi ønsker å bruke kompetansen deres på en bedre måte ved å gi dem samme adgang som leger til å skrive henvisninger til spesialisthelsetjenesten, sier Høie.

Les høringsdokumentene om forslaget om å gi tannleger henvisningsrett