Høring - forslag til endringer i forskrifter til folketrygdloven og spesialisthelsetjenesteloven - finansiering av behandling i spesialisthelsetjenesten etter henvisning fra tannlege

Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i forskrifter til folketrygdloven og spesialisthelsetjenesteloven.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 08.06.2015