Nyheter

Tilleggsforhandlingene med jordbruket fortsetter

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Jordbruket og staten er i gang igjen med tilleggsforhandlinger om kompensasjon for ekstraordinær kostnadsvekst på gjødsel og bygningsmaterialer, etter at forhandlingene ble satt på pause 17. september.

Partene har hatt møte i dag og har gjennomgått temaer som er en del av prosessen, herunder også strømkostnader. Partene diskuterte også videre framdrift. Forhandlingene må være ferdige senest fredag 29. oktober, og resultatet blir deretter lagt fram for Stortinget som en del av tilleggsproposisjonen til statsbudsjettet.