Trå til for fagfolkene

Vi rakk akkurat å venne oss av med munnbind og meter.

Vi rakk å glemme bordplassering og antallsbegrensninger.

Men nå er det på'an igjen.

Det er noen som knapt har hatt tid til å glemme eller venne seg av pandemien og følgene av den: Fagfolka i helsetjenesten.

Både de i kommunene og de på sykehusene.  

Helsedirektoratet slår fast at kapasiteten i helse- og omsorgstjenesten er utfordret i mange kommuner på grunn av full gjenåpning og nedskalering av generelle tiltak mot pandemien, på grunn av fastlegekrise, sykepleiermangel og stort press på alle som er sentrale i krisehåndteringen.

Direktoratet slår også fast at kapasiteten i spesialisthelsetjenesten er utfordret ved de fleste helseforetakene, noen steder svært utfordret.

Hvis smittetrenden ikke snur, mener Helsedirektoratet det er høy risiko for at spesialisthelsetjenesten overbelastes innen kort tid.

Når vi snakker om at kapasiteten i helsetjenesten er overbelastet, handler det i bunn og grunn om fagfolkene som jobber der.  

Det er de som nå er overbelastet.

De har jobbet veldig hardt veldig lenge, og vi har ingen sittende klar på reservebenken som kan ta over når de er slitne og trenger en pause.

Hvis helsetjenesten blir overbelastet, rammer det oss alle.

Det fører til at operasjoner må utsettes og at ventelistene vokser. 

Situasjonen blir fort forverret hvis vi ikke greier å snu denne utviklingen.

Derfor må vi nå få ned smitten og redusere belastningen på fagfolkene.

Vi tar noen målrettede grep for å redusere smittepresset og forenkle arbeidshverdagen for noen av dem som er mest presset i helsetjenesten.

  • I dag er det krav om ti dagers smittekarantene for husstandsmedlemmer og tilsvarende nære når en person tester positivt på koronatest der det er mistanke om omikron. Vi innfører nå krav om ti dagers smittekarantene for absolutt alle nærkontakter der det er mistanke om omikron. Alle nærkontakter skal testes med PCR-test så snart som mulig og på dag sju etter nærkontakten. Ved negativ test på dag sju etter nærkontakten kan karantenen avsluttes.

Fastlegene og legevaktene opplever i disse dager stor tilstrømming av pasienter. Vi legger derfor til rette for en utvidelse av kapasiteten slik at pasientene får tjenestene de trenger og fastlegene mulighet til å gjøre jobben.

  • Vi gjeninnfører takster som gjør det enklere for fastlegene å følge opp og behandle pasienter under en pandemi.
  • Vi sørger for at mer enn én lege kan jobbe på samme fastlegeliste samtidig.

Så innfører vi en rekke tiltak mange av dere kjenner fra før.

Alle nye nasjonale påbud og anbefalinger trer i kraft klokka 24 natt til torsdag 9. desember. 

De varer i fire uker – men vil bli vurdert på nytt etter to.

  • Det blir påbud om at serveringssteder skal legge til rette for at alle gjester kan holde en meter avstand til hverandre, med unntak av dem som er i samme husstand eller tilsvarende nære.
  • Det blir påbud om bordservering og sitteplasser på alle serveringssteder med skjenkebevilling, med unntak av kulturarrangementer. Det blir skjenkestopp klokka 24. Serveringsstedene skal registrere personopplysningene til alle gjester som samtykker til det.
  • Det blir skjenkestopp klokka 24 på alle arrangementer med skjenkebevilling, og krav om en ansvarlig arrangør. Arrangøren skal ha oversikt over alle som er til stede og sørge for at personer som ikke er i samme husstand kan holde en meter avstand til hverandre.
  • Det blir tillatt med maksimalt 20 personer på private sammenkomster i leide eller lånte lokaler. På minnestunder etter begravelse og bisettelser blir det tillatt med 50 personer.
  • På offentlige arrangementer uten faste tilviste plasser blir det tillatt med 50 personer. På offentlige arrangementer med faste tilviste plasser blir det tillatt med tre kohorter på 200 personer hvis det er to meter avstand mellom kohortene. Altså totalt 600 personer.
  • Vi anbefaler arbeidsgivere å legge til rette for fleksibel arbeidstid der det ikke er mulig med hjemmekontor. Det vil redusere belastningen på kollektivtransporten og risiko for smittespredning på de travleste tidene.
  • Vi anbefaler en meter avstand på utendørs arrangementer og bruk av munnbind der det ikke er mulig.

Kjære alle sammen.

Det er tungt å hente fram munnbindene og meteren igjen.

Men det er helt nødvendig.

I mange kommuner har de jobbet hardt for å få ned smitten.

Det er en tøff jobb når både ansatte og befolkning er slitne av lange arbeidsdager og en pandemi som ikke slipper taket.

Jeg er imponert over Tromsø, Trondheim, Oslo og Bergen – for å nevne noen.

Nå må vi trå til alle sammen.

Med munnbind og meter.

Med bordplassering og antallsbegrensninger.

Vi gjør det for fagfolkene i helsetjenesten – og for oss alle sammen.