Magdalenas historie

Av: studentpraktikant Sunniva Adam (Ambassaden i Praha)

Hun fikk gode karakterer. Likevel ville lærerne flytte henne til en spesialskole. Magdalena var nemlig rom. Hun brøt ut av den onde sirkelen. I dag hjelper hun andre.

Magdalena Karvayovas er en rollemodell for barn og unge med minoritetsbakgrunn i Tsjekkia. Hun bruker sin egen livshistorie i arbeidet med å skape et inkluderende samfunn. Foto: Open Society

Magdalena Karvayovas går på den offentlige barneskolen i sin hjemby i Tsjekkia er fulle av minner om slagsmål, mobbing og om å ikke strekke til.

I tredjeklasse foreslo lærerne å overføre henne til en praktisk skole, til tross for at hun fikk veldig gode karakterer. Disse skolene er rettet mot barn med «lettere mentale problemer». Foreldrene nektet å la henne bli overført, hun fortsatte dermed å være elev ved sin opprinnelige barneskole. Årene var tøffe, og hun drømte om endring.

Livet endret seg
Den kom da hun var elleve år. Da hørte hun om en internasjonal skole på den tsjekkiske landsbygda. Skolen der hun var elev, lo av ideen hennes. Hvordan skulle hun klare å lære på engelsk, når hun ikke kunne et ord?

Det skal sies at Magdalena ikke imponerte opptakslederne ved den internasjonale skolen, men de ga henne likevel en sjanse. Det angret de ikke på – etter tre måneder ble hun utnevnt til «Månedens elev».

I dag er Magdalena 25 år og har en mastergrad i internasjonal juss. Nå bruker hun sin egen livshistorie og sin utdanning i kampen for at romfolk skal bli respektert og inkludert i det tsjekkiske samfunnet.

Les mer:

Det er et faktum at mange romfolk i dag tar avstand fra sin egen bakgrunn. Det er ikke tilfellet for Magdalena. Hun bor og arbeider i Ostrava, Tsjekkias tredje største by samt byen med størst rombefolkning.

Som prosjektkoordinator styrker hun og hennes team romforeldres kunnskaper om betydningen av at barna deres tar utdanning og støtter dem i kampen for at barna skal beholde plassene sine i den vanlige skolen.

Norsk støtte
I dag viser statistikken at rombarn utgjør en tredel av elevene på dagens «praktiske skoler» (tidligere spesialskoler). Det er langt høyere enn andelen de utgjør av den tsjekkiske befolkningen. Senest i fjor høst åpnet EU-kommisjonen en sak mot tsjekkiske myndigheter for å krenke rombarns rett til utdanning.

Gjennom EØS-midlene støtter Norge en rekke prosjekter og initiativer for å bidra til et inkluderende samfunn i Tsjekkia, ikke minst gjennom skole og utdanning. Klikk på lenken lengre opp i saken for å se listen over prosjekteksempler.

Til toppen