Økt beredskap mot negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse

Alle landets kommuner og fylkeskommuner er bedt om å øke beredskapen mot negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse i forbindelse med sommerferien.

Oppfordringen kom i et brev som ble sendt ut fredag 9. juni, og som er signert av konstituert innvandrings- og inkluderingsminister Per Sandberg, kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaken og barne- og likestillingsminister Solveig Horne.

Kommunene og fylkeskommunene spiller en svært viktig rolle i det forebyggende arbeidet mot negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse.

Når det nå går mot sommerferie og økt reiseaktivitet, bes kommunene og fylkeskommunene om å være ekstra oppmerksomme på at noen unge står i faresonen for å bli tatt med til utlandet og bli tvangsgiftet, kjønnslemlestet eller utsatt for andre alvorlige overgrep. Det bes i brevet om at brevet og vedlegget videreformidles til alle grunn- og videregående skoler, til helsesøstre og til barne- og familievernet.

Det viktigste budskapet er: Ved bekymring, ikke reis.

Tvangsektekteskap og æresrelatert vold kan true menneskers liv og helse, og meldeplikten slår da inn. I slike saker må politiet kontaktes umiddelbart.

Les brevet fra de tre statsrådene her

Til toppen