Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Ulovlig innførte inka-gjenstander leveres tilbake til Peru

Kulturminister Trine Skei Grande og forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø var til stede på markering av at ulovlig innførte inka-gjenstander skal tilbakeføres til Peru.

Gruppebilde av Styreleder Eilif Holte, ambassaderåd fra Perus ambassade Jose Alberto Ortiz, statsråd Iselin Nybø og statsråd Trine Skei Grande.
Fra venstre: Styreleder Eilif Holte, ambassaderåd fra Perus ambassade Jose Alberto Ortiz, statsråd Iselin Nybø og statsråd Trine Skei Grande. Foto: Ketil Frøland / Kulturdepartementet

- Bekjempelse av ulovlig handel med kulturgjenstander har høy prioritet i Norge. Informasjon til publikum om regler knyttet til handel med kulturgjenstander er det viktigste forebyggende tiltak for å hindre kulturkriminalitet. Derfor er det en glede å være til stede for å markere at disse inkagjenstandene skal ut på den lange reisen til Peru, sier kulturminister Trine Skei Grande.

- Jeg vil gi honnør til Tollens Etterretningssenter som avdekket dette. Norske museer gjør også en stor innsats for å avdekke og hindre ulovlig omsetning av kulturgjenstander, sier kulturminister Trine Skei Grande.

Nærbilde av en av Inkagjenstandene, et slags dyrehode med en halvmåne som "kropp".
En av Inka-gjenstandene som skal returneres til Peru. Foto: Lill-Ann Chepstow-Lusty /Kulturhistorisk museum, UiO

Bakgrunn

I forbindelse med en omfattende internasjonal etterforskning om kulturkriminalitet, har Tollens Etterretningssenter (TES) avdekket ulovlig omsetning av inkagjenstander i Norge.

Høsten 2017 ble flere gjenstander av stein og bronse beslaglagt av politiet i Oslo.

De ble forsøkt solgt uten dokumentasjon på at de var lovlig importert til Norge.

Et samarbeid mellom Perus ambassade i Oslo, Kulturministeriet i Lima og Kulturhistorisk museum har fastslått at gjenstandene stammer fra forhistorisk tid og Inkariket i Peru. De elleve inka-gjenstandene stilles nå ut i en midlertidig utstilling på Historisk museum.

Inkagjenstandene utstilt samlet i et glassmonter.
Inkagjenstandene er nå utstilt på Kunsthistorisk museum i Oslo i påvente av returen til Peru. Foto: Ellen C. Holte / Kulturhistorisk museum, UiO

Peru er et land med en svært rik kulturarv. Inka-gjenstander har til alle tider vært ettertraktede samlerobjekter, og er spredt rundt i hele verden. De senere tiårene har Perus myndigheter satset stadig mer på å stanse ulovlig handel med slike kulturgjenstander. De utstilte objektene som snart skal returneres inngår i arbeidet med å bevare Perus kulturarv.

En rekke parter inngår i samarbeid for å forhindre ulovlig handel med kulturgjenstander. Kulturdepartementet forvalter regelverket som gjelder ulovlig handel og tilbakelevering og samarbeider med Kulturhistorisk museum, politi, tollvesen og andre departementer på dette feltet.

Både Norge og Peru er part i forpliktende internasjonale konvensjoner som gjelder for dette arbeidet. Begge land er part i UNESCOs 1970-konvensjon om bekjempelse av ulovlig innførsel, utførsel og overføring av eiendomsrett, samt UNIDROIT- 1995-konvensjon.

Kontaktpersoner

Saksansvarlig: Sunneva Sætevik, Kulturdepartementet, mob. 90079960. 

Kulturdepartementets ekspertkontakt Håkon Roland, Førsteamanuensis, Kulturhistorisk museum, mob. 47273257.

Til toppen