Bokhandlerprisen til Maja Lunde

Kulturminister Thorhild Widveys tale ved tildelingen av Bokhandlerprisen 2015 til Maja Lunde for boken "Bienes historie".

”Bøker er den ene sanne magi”

Sier Alice Hoffmann

Og hun får støtte av William Styron som sa

”Mens du leser lever du flere liv.”

 

Jeg er enig med dem begge. Bøker er ren magi.

Bøker er det nærmeste vi kommer å få være andre mennesker.
Det nærmeste vi kommer å kjenne at slik du er -  slik er jeg også.

Og selv i teknologiens tidsalder, har bøker den unike egenskapen at de kan ta oss med på en reise i tid og rom.

I boken som har fått årets bokhandlerpris 2015, "Bienes historie" av Maja Lunde, blir vi tatt med på slike tidsreiser.

Boken beskriver symbiosen mellom menneskene og biene.
Fra menneskenes første forsøk på birøkting -   til en fremtid
der biene er borte, som følge av våre handlinger.

Vi forflytter oss fra England i 1850-årene til USA i 2007, og til Kina i 2098.

Med bienes historie som bakteppe får vi være med å utforske relasjonene mellom foreldre og barn. Og vi får kjenne på de allmenngyldige følelsene.

Frykten for å skuffe sine foreldre. 
Frykten for at det ikke skal gå bra for ens barn.

Maja Lundes bok om "Bienes historie" er på mange måter en historie om sårbarhet. Om menneskenes sårbarhet og om naturens sårbarhet. Og for oss mennesker er det en skremmende påminnelse om at i naturens kretsløp er vi mennesker kanskje mer til skade enn til gavn.

"Bienes historie" har høstet strålende kritikker.
Det er også en bok som allerede er lest av mange.

- Om Dagens Næringslivs intervjuobjekter svarer sannferdig,
er det også en bok som ligger på manges nattbord. Den har også ligget på mitt….

Og på tross av mange sterke konkurrenter er det er ikke overraskende at nettopp "Bienes historie" fikk årets bokhandlerpris.

Litteratur er en livsnerve i en kunnskapsnasjon,

- og litteratur er en avgjørende del av kulturarven vår.
Det å lese beriker oss og lar oss se verden fra ulike ståsted.

Det gir oss innsikt og kunnskap, og bidrar til å utvikle oss til hele mennesker.

Bøker er små kunnskapslagre, og virkelig gode bøker er en del av vår kollektive hukommelse.

Dere bokhandlere er viktige litteraturformidlere.

Det er mye kompetanse om - og kjærlighet til - litteratur
blant ansatte i norske bokhandlere.

Dere leser selv, og dere møter leserne.
Og dere deler deres store fagkunnskap om litteratur.

Få, om noen kjenner det norske littertaurfeltet bedre enn bokhandlerne.

Derfor henger denne prisen også høyt blant forfatterne våre.

Jeg vil takke bokhandlerne og Bokhandlerforeningen for jobben de gjør med denne prisen. 

Og jeg vil takke alle de andre nominerte, som også har skrevet gode og viktige bøker.

Kjære Maja Lunde

Bienes historie er en roman som forteller tre ulike historier fra fortid, nåtid og fremtid. Samtidig er det en bok som skildrer en tidsånd. 

Det er en bok som er dagsaktuell i en tid der vi er i ferd med å ta inn over oss konsekvensene av de menneskeskapte klimaforandringene.

Du har i flere intervjuer fortalt at ideen om boken kom som et resultat av bekymring for hvor verden er på vei.

Med Bienes historie har du gjort mer enn å skrive en svært god historie.  
- Boken krever også noe av oss som lesere.

Den gir oss kunnskap, som vi må forholde oss til.

 Det er en glede å be deg komme opp hit for å motta prisen,

som er Nils Aas statuett med tittelen ”Takk for boken”.

Bedre kan det vel ikke sies.