Utenriksministeren bekymret over terrorlisting av palestinske organisasjoner

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Respekt for menneskerettighetene og demokratiprinsipper er en forutsetning for fred, stabilitet og demokrati. Norge prioriterer derfor arbeidet med menneskerettigheter og støtte til sivilsamfunnet i Palestina høyt.

– Vi er svært bekymret over at Israel nå har terrorlistet seks palestinske sivilsamfunnsorganisasjoner. Norge ble ikke varslet om denne avgjørelsen i forkant. Vi er i kontakt med israelske myndigheter om saken. Vi har også tett kontakt med FN og andre givere. Anklagene er alvorlige og følges opp fra vår side, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt.

Tre av de berørte palestinske organisasjonene mottar norsk finansiering, enten fra Utenriksdepartementet eller fra våre samarbeidspartnere, Norsk Folkehjelp og Redd Barna. Disse er Al Haq, UAWC og DCI-P. 

– Beslutningen vil gjøre handlingsrommet for sivilt samfunn og særlig menneskerettighetsarbeidet i Palestina enda mer begrenset enn det allerede er. Dette vil ramme sårbare grupper som barn, kvinner og fattige bønder særlig hardt, sier utenriksministeren. 

Menneskerettighetsorganisasjonene i Palestina rapporterer om menneskerettighetsbrudd både fra israelske og palestinske myndigheter og mottar støtte fra en rekke internasjonale givere. Tidligere gjennomganger av de berørte organisasjonene utført av ulike givere har ikke avdekket noen indikasjoner på involvering i terroraktivitet.