Valget i 2021 ble gjennomført på en god måte

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Evalueringer av valggjennomføringen og Valgdirektoratets tjenester viser at valget i 2021 ble gjennomført på en god måte, til tross for pandemisituasjonen.

I forbindelse med stortings- og sametingsvalget har Oslo Economics gjennomført undersøkelser blant kommunene og fylkeskommunene om gjennomføring av valget og Valgdirektoratets tjenester. Resultatene fra disse undersøkelsene er nå oppsummert i to rapporter. Lignende undersøkelser er også gjennomført ved tidligere valg.

Valggjennomføringen fungerte godt

Valggjennomføringsundersøkelsen undersøker en rekke forhold rundt kommunenes og fylkeskommunenes arbeid ved valg. Oslo Economics konkluderer med at valggjennomføringen fungerte godt, til tross for at valget ble gjennomført under en pandemi.

Rapporten peker likevel på noen områder der kommunene og fylkeskommunene har gitt innspill til forbedringer. Dette gjelder behovet for valgkort, ønske om mer digitalisering, forenkling av listeforslagsprosessen og løsninger på hvordan den økte mengden forhåndsstemmer skal håndteres.

I undersøkelsen kommer det også frem at det var flere utfordringer med gjennomføringen av sametingsvalget enn tidligere undersøkelser har vist. For å undersøke dette nærmere, har Kommunal- og distriktsdepartementet inngått avtale med Oslo Economics om et tilleggsoppdrag som skal se spesielt på gjennomføringen av sametingsvalget.

Mer tilfredse med Valgdirektoratets systemer og tjenester

Evalueringen av Valgdirektoratet vurderer kvaliteten på direktoratets tjenester. Formålet er å finne ut om samarbeidet mellom Valgdirektoratet og kommuner og fylkeskommuner har fungert på en tilfredsstillende måte. Evalueringen omfatter direktoratets informasjonsarbeid, arbeid med opplæring, brukerstøtte og valgadministrasjonssystemet EVA.

Et flertall av kommunene og fylkeskommunene opplyser at de er mer tilfredse med systemer og tjenester direktoratet tilbød ved valget i 2021, enn de var ved valget i 2019. På bakgrunn av evalueringen konkluderer Oslo Economics med at systemene og tjenestene direktoratet tilbød var tilfredsstillende.

Forskerne peker også på noen områder som kan bli bedre, blant annet kommunikasjonen med kommunene og fylkeskommunene om direktoratets rolle, og hva som kan forventes fra direktoratet. Kommunene og fylkeskommunene er svært fornøyd med EVA.

 

Kommunal- og distriktsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00