Valggjennomføringsundersøkelsen 2021 og evaluering av Valgdirektoratets tjenester ved valget 2021

Oslo Economics har på oppdrag fra Kommunal- og distriktsdepartementet gjennomført en spørreundersøkelse om valggjennomføringen i kommuner og fylkeskommuner i forbindelse med stortings- og sametingsvalget i 2021. De har også evaluert Valgdirektoratets tjenester til kommuner og fylkeskommuner.

Valggjennomføringsundersøkelsen er en undersøkelse som gir informasjon og statistikk om hvordan kommunene gjennomfører valget.

Evalueringen av Valgdirektoratets tjenester vurderer kvaliteten på Valgdirektoratets tjenester med formål om å belyse hvorvidt samarbeidet mellom Valgdirektoratet og kommuner og fylkeskommuner har fungert på en tilfredsstillende måte.

Valggjennomføringsundersøkelsen 2021 (pdf)

Evaluering av Valgdirektoratets tjenester ved valget 2021 (pdf)