Kommunenes erfaringer fra gjennomføringen av sametingsvalget 2021

På oppdrag fra Kommunal- og distriktsdepartementet har Oslo Economics undersøkt kommunenes erfaringer med gjennomføringen av sametingsvalget i 2021.

Oppdraget er en oppfølging av tilbakemeldinger som kom fra kommunene i valggjennomføringsundersøkelsen i forbindelse med stortings- og sametingsvalget 2021.

Foruten økt kunnskap om hvordan kommunene har opplevd valggjennomføringen og tjenestene de har fått fra Sametinget og Valgdirektoratet, har formålet med studien vært å identifisere hvordan kommunene mener ansvarlige myndigheter bør prioritere innsatsen frem mot neste sametingsvalg for i størst mulig grad å sikre en korrekt, sikker, åpen og tillitvekkende gjennomføring av sametingsvalget. Studien er gjennomført i perioden fra januar til april 2022.