Rapport om kommunenes erfaringer fra gjennomføringen av sametingsvalget 2021

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

En ny rapport viser at kommunene opplevde gjennomføringen av sametingsvalget 2021 som utfordrende. ¬– Vi tar tilbakemeldingene fra kommunene på alvor, og vil ha tett dialog med Sametinget når rapporten skal følges opp over sommeren, sier kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp).

I rapporten kommer det frem at mange kommuner mener gjennomføringen av sametingsvalget var utfordrende. Kommunene melder blant annet at det var uheldig at stemmesedler ble forsinket, at det var feil i valgmanntallet, og at det ikke ble gitt mer informasjon og opplæring i til kommunene. Flere kommuner opplever også at oppgavefordelingen ved sametingsvalg ikke er optimal.

Selv om gjennomføringen var utfordrende, ble sametingsvalget 2021 gjennomført i tråd med regelverket. Det er ikke avdekket forhold som tilsier at valgresultatet ikke er korrekt.

Skal følges opp

Dette er første gang departementet gjennomfører en større evaluering av den praktiske gjennomføringen av sametingsvalget. Formålet er å få økt kunnskap om kommunenes erfaringer med sametingsvalget, slik at departementet kan arbeide målrettet for å sikre at sametingsvalget gjennomføres på en best mulig måte.

Statsråden er tydelig på at funnene i rapporten tas på alvor, og skal følges opp. I oppfølgingen vil det være viktig med et tett og godt samarbeid med Sametinget.

– Sametingsvalget skal gjennomføres på en korrekt og tillitvekkende måte. Da må vi sørge for at regelverket og rutinene for sametingsvalg er godt. Vi skal derfor sette oss grundig inn i resultatene og anbefalingene i rapporten, og komme raskt i gang med en egnet oppfølging sammen med Sametinget, sier Gjelsvik.

Rapporten er utarbeidet av Oslo Economics på oppdrag fra Kommunal- og distriktsdepartementet, og er basert på en tilleggsundersøkelse til valggjennomføringsundersøkelsen 2021. Rapporten er oversatt til nordsamisk, lulesamisk og sørsamisk.

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00