Nyheter

Veileder til ny bestemmelse i arveloven om landbrukseiendom i dødsbo

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Fra 1. januar 2022 har dødsbo en frist på tre år til å sørge for at landbrukseiendom i boet overføres til ny eier.

Landbruks- og matdepartementet har i dag gitt ut veileder for kommunen og statsforvalteren. Veilederen kan lette gjennomføringen av regelen og sikre en enhetlig praksis på området.

– Driften av eiendommen, og omliggende eiendommer kan påvirkes negativt når det ikke er en aktiv eier. Det er derfor viktig å stimulere til at produktive landbrukseiendommer ikke blir værende i dødsbo over lang tid. Jeg er derfor glad for at regelen nå trer i kraft og at vi har fått på plass en veileder, sier landbruks- og matminister Sandra Borch.

Treårsfristen løper fra dødsfallet, og gjelder der det i dødsboet inngår en landbrukseiendom som består av minst 5 dekar jordbruksareal eller minst 25 dekar produktiv skog. Hvis arvelateren døde før 1. januar 2022, regnes treårsfristen fra 1. januar 2022.