Utdrag frå Utanriksdepartementet sitt program veke 18

Dette innhaldet er meir enn 2 år gammalt.

Her følgjer eit utdrag frå programmet til politisk leiing i Utanriksdepartementet i veke 18, 2022.

Det kan kome endringar i programmet. Oppdateringar vert kunngjort i kalenderen på regjeringen.no.

Utanriksminister Anniken Huitfeldt

Måndag 2. mai
Kl. 10.00 Utanriksminister Anniken Huitfeldt møter Grete Faremo, leiar av FNs kontor for prosjekttenester (Unops). Stad: UD

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Kl. 15.10 Utanriksminister Anniken Huitfeldt vitjer prosjektet Faktisk verifiserbar. Prosjektet er skipa til av norske medieorganisasjonar som arbeider for verifisering av visuelt innhald frå krigen i Ukraina. Stad: Pressas hus, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Tysdag 3. mai
Kl. 10.00 Utanriksminister Anniken Huitfeldt held ei utgreiing om viktige EU- og EØS-spørsmål. Stad: Stortinget

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Kl. 15.30 Utanriksminister Anniken Huitfeldt har eit møte med leiar i Norad, Bård Vegar Solhjell og generaldirektør i den svenske bistandsmyndigheten Sida, Carin Jämtin. Stad: UD

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Onsdag 4. mai
Kl. 12.00 Utanriksminister Anniken Huitfeldt er til stades på ei mottaking i høve 60-årsdagen til Marit Arnstad (Sp). Stad: Stortinget

Pressekontakt: Politisk rådgjevar Eirin Kristin Kjær, 92 29 59 15

Torsdag 5. mai
Kl. 10.00 Utanriksminister Anniken Huitfeldt er i Stortinget og deltek i debatten etter utgreiinga om EU- og EØS-spørsmål 3. mai. Stad: Stortinget

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Fredag 6. mai
Kl. 09.00 Utanriksminister Anniken Huitfeldt har eit møte med den kviterussiske politikaren Sviatlana Tsikhanovskaja. Stad: UD

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Kl. 09.30 Utanriksminister Anniken Huitfeldt har eit møte med Thomas Byrne, europaminister i Irland. Stad: UD

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Kl. 12.15 Utanriksminister Anniken Huitfeldt held tale på Universitetet i Oslo om Noreg i Midtausten. Les meir om arrangementet på nettstaden til UiO. Stad: Universitetet i Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Kl. 15.00 Utanriksminister Anniken Huitfeldt har eit møte med USA sin spesialutsending for klima, John Kerry. Stad: UD

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Laurdag 7. mai
Kl. 12.00 Utanriksminister Anniken Huitfeldt deltek på eit seminar skipa til av Arbeidarpartiet på Kulturhuset i Oslo. Stad: Kulturhuset, Oslo

Pressekontakt: Politisk rådgjevar Eirin Kristin Kjær, 92 29 59 15

Søndag 8. mai
Kl. 14.00 Utanriksminister Anniken Huitfeldt deltek på markering av frigjeringsdagen. Stad: Bygdøynes

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim

Måndag 2. mai
Kl. 10.00 Samarbeidsminister Anne Beathe Tvinnereim møter dei nordisk-baltiske ambassadørane. Tema er formannskapet i Nordisk ministerråd. Stad: Thon Hotel Rosenkrantz, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Kl. 13.00 Samarbeidsminister Anne Beathe Tvinnereim deltek digitalt på eit møte med Nordic CEOs for å diskutere Noregs formannskap i Nordisk ministerråd.

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Kl. 14.00 Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim deltek digitalt på ei ekstraordinær generalforsamling med Norfund.

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Tysdag 3. mai
Kl. 15.00 Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim deltek på eit møte med Caritas om mattryggleik og landbruk. Stad: Caritas, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Fredag 6. mai
Kl. 15.00 Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim har eit møte med USA sin spesialutsending for klima, John Kerry. Stad: UD

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Kl. 17.30 Samarbeidsminister Anne Beathe Tvinnereim held innleiing på nordisk ungdomssamling skipa til av Landsrådet for Noregs barne- og ungdomsorganisasjonar (LNU). Stad: Utøya

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Statssekretær Henrik Thune

Onsdag 4. mai
Kl. 11.00 Statssekretær Henrik Thune deltek på eit møte med Industri energi. Stad: UD

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Torsdag 5. mai
Kl. 11.30 Statssekretær Henrik Thune møter Det norske menneskerettighetsfond og Amnesty International i samband med førebuingar til ei reise til Indonesia. Stad: UD

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Fredag 6. mai
Kl. 09.45 Statssekretær Henrik Thune deltek digitalt på nordisk ministermøte med mellom anna Martin Griffiths frå FNs kontor for koordinering av humanitær innsats (OCHA).

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Kl. 12.30 Statssekretær Henrik Thune deltek på eit innspels- og orienteringsmøte for norske aktørar før FNs havkonferanse i Lisboa. Stad: UD

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Statssekretær Eivind Vad Petersson

Måndag 2. – tysdag 3. mai
Statssekretær Eivind Vad Petersson er i Sverige i samband med kronprinsparet sitt offisielle besøk. Sjå eigen presseinformasjon. Stad: Stockholm og Gøteborg

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Onsdag 4. mai
Kl. 09.00 Statssekretær Eivind Vad Petersson har politiske konsultasjonar med Romania. Stad: UD

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Torsdag 5. mai
Kl. 13.00 Statssekretær Eivind Vad Petersson møter Juraj Nociar, kabinettsjef til EU-kommissær Maroš Šefčovič. Stad: UD

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Fredag 6. mai
Kl. 10.00 Statssekretær Eivind Vad Petersson deltek på møte i Austlandssamarbeidet sitt europautval. Stad: Viken fylkeskommune, Galleri Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Statssekretær Bjørg Sandkjær

Måndag 2. mai
Kl. 12.00 Statssekretær Bjørg Sandkjær deltek på ei markering av Europadagen. Stad: Nobels Fredsenter

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Tysdag 3. mai
Kl. 13.00 Statssekretær Bjørg Sandkjær deltek på eit møte med Carin Jämtin, generaldirektør i Sida (den svenske bistandsmyndigheten). Stad: UD

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Onsdag 4. mai
Kl. 11.00 Statssekretær Bjørg Sandkjær deltek på eit møte med Industri energi. Stad: UD

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Fredag 6. mai
Kl. 15.00 Statssekretær Bjørg Sandkjær deltek på eit møte med visegeneralsekretær Kanni Wignaraja i Asia-byrået til FN sitt utviklingsprogram (UNDP). Stad: UD

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02