Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Verdens energibruk øker

Produksjon fra norsk sokkel er en relativt billig måte å bringe ny olje til markedet på. Samtidig er det betydelig lavere utslipp fra norsk produksjon enn gjennomsnittet globalt, og inntektene forvaltes på en måte som gagner hele befolkningen.

Prop. 80 S, som skal på høring i Energi- og miljøkomiteen 3. mai, omhandler plan for utbygging og drift (PUD) av oljefeltet Johan Castberg.

I tillegg inneholder proposisjonen en oppdatert status for olje- og gassvirksomheten på norsk sokkel, som vi presenterer utdrag fra denne uke.

verdens energibruk grafikk

Vekst i energiforbruk og fordelt på energibærer over tid.

Verdens befolkning øker hvert år tilsvarende Tysklands befolkning og behovet for velstandsøkning for nålevende og fremtidig befolkning er stort. Det krever tilgang til mer energi. Den globale etterspørselen etter olje og gass har økt over tid. I perioden 2006-2016 vokste etterspørselen etter olje med om lag 11 mill. fat per dag, eller om lag seks ganger årlig norsk produksjon.

Det internasjonale energibyrået (IEA) utarbeider ulike scenarier for fremtidig utvikling i etterspørselen, herunder scenarier som oppfyller målene i Parisavtalen. Felles for IEAs sentrale scenarier ("New Policies Scenario", "Sustainable Development Scenario" og "Current Policies Scenario") er at det vil være stor etterspørsel etter olje og gass i flere tiår fremover. Produksjonen fra dagens produserende felt faller over tid, og det er dermed et stort behov for nye investeringer i olje- og gassproduksjon i alle tre scenarier.

Ren og sikker produksjon

klimautslipp

Utslipp til luft på norsk sokkel sammenlignet med internasjonalt gjennomsnitt.

Norsk petroleumsproduksjon har vesentlig lavere utslipp enn gjennomsnittet for oljeproduserende land. Petroleumsvirksomheten på norsk sokkel er underlagt streng virkemiddelbruk for å begrense utslippene til luft fra produksjonsaktiviteten. Virkemidlene er vesentlig strengere enn andre land.

Co2 avgift

Pris på klimagassutslipp i ulike petroleumsprovinser, kroner per tonn CO2-ekvivalenter, i 2016.

Til toppen