Veiledninger og brosjyrer

NorskPetroleum.no - Fakta om norsk olje og gass

Alt du trenger å vite om norsk petroleumsvirksomhet

NorskPetroleum.no erstatter faktaheftet. Artikler og fakta om norsk olje og gass er illustrert gjennom bilder, grafikk og kart. All informasjon er tilgjengelig uavhengig av digital plattform, og innhold kan lastes ned, skrives ut og deles gjennom mail og sosiale medier.

Fram til 2014 publiserte Olje- og energidepartementet og Oljedirektoratet et trykket hefte som ga faktainformasjon om norsk petroleumsvirksomhet. Papirutgaven er nå historie, men oppdatert innhold er tilgjengelig i ny og forbedret utgave på NorskPetroleum.no.                

NorskPetroleum.no er et brukervennlig og faktabasert nettsted, hvor den interesserte leser kan lære mer om petroleumshistorien, pågående aktivitet og rammevilkår.