Prop. 80 S (2017–2018)

Utbygging og drift av Johan Castberg-feltet med status for olje- og gassvirksomheten

Prop. 80 S omhandler plan for utbygging og drift (PUD) av oljefeltet Johan Castberg. I tillegg inneholder proposisjonen en oppdatert status for olje- og gassvirksomheten på norsk sokkel.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget

Følg saken Johan Castberg