Vi legger til rette for et nytt industrieventyr innen havvind

Olje- og energiminister Marte Mjøs Persen hadde dette innlegget publisert i Bergens Tidende 22. februar 2022.

Regjeringen har bestemt at den første vindkraften fra Sørlige Nordsjø skal gå til Norge. Det gjør at vi kommer raskere i gang med havvindutbygging enn vi ellers ville gjort.

BTs kommentator Anne Rokkan skriver 18. februar at regjeringens havvindpolitikk i Sørlige Nordsjø demper potensialet i norsk havvind. Det stemmer ikke. Tvert imot legger vi til rette for atutbyggingen vil komme i gang raskere enn det ellers ville gjort.

Og Norge trenger mer kraft. Transportsektoren og industrien vår skal elektrifiseres slik at vi kan nå klimamålene våre og satse offensivt på ny grønn industri. Denne beslutningen gjør at vi kommer raskere i gang enn om vi skulle bygget hybridkabler.

Regjeringen vil legge til rette for utvikling av 3000 MW bunnfast havvind i Sørlige Nordsjø II og 1500 MW flytende havvind i Utsira Nord. Vi har på ingen måte nedskalert satsingen.

I Sørlige Nordsjø II legger vi opp til at det blir to store vindkraftverk på 1500 MW hver. Disse vindkraftverkene kan produsere om lag 14 TWh i året, som tilsvarer strømforbruket til nærmere en million husstander gjennom et år.

Jeg har gitt Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) i oppdrag å utrede virkningene av ulike tilkoblingsløsninger for havvind på kraftsystemet. Denne utredningen vil ligge til grunn for det som blir valgt som nettløsning for det
andre prosjektet i Sørlige Nordsjø II.

Dersom vi ikke hadde tatt de første 1500 MW tilbake til Norge, ville alle 3000 MW på Sørlige Nordsjø II måtte vente på denne utredningen.

Jeg er opptatt av å skape forutsigbarhet for næringen gjennom tilgang på mer areal etter at prosjektene i Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II er tildelt. Jeg har derfor gitt NVE i oppdrag å identifisere nye område for fornybar energiproduksjon til havs.

I dette arbeidet vil hensynet til miljø og andre næringer være viktig, og NVE vil samarbeide med andre direktorater og etater som representerer ulike interesser til havs.

Jeg er glad for den store interessen i industrien for å utvikle havvind på norsk sokkel. Det er ikke bare industrien som er utålmodig. Regjeringens ambisjon er å korte ned tiden frem til turbinene er på plass både i Utsira Nord og
Sørlige Nordsjø II.

Samtidig er dette nybrottsarbeid som må gjøres grundig, ikke minst for å legge til rette for god sameksistens med for eksempel fiskerinæringen.

Det enorme behovet for fornybar kraft utløser store muligheter. Om vi gjør de rette valgene i dag, kan det bety tusenvis av arbeidsplasser for kommende generasjoner i morgen.

Regjeringen har store ambisjoner for havvind langs norskekysten. Nå går vi i gang med første del av utbyggingen, som vil øke krafttilførselen til Norge. Dette gjør at vi kommer raskere i gang – og er startskuddet for et fremtidig industrieventyr.