Vil gjøre det enklere å stifte og registrere aksjeselskaper og filialer elektronisk

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Regjeringen foreslår nye regler for å gjøre det enklere å stifte og registrere aksjeselskaper, allmennaksjeselskaper og filialer på nett, på tvers av hele EØS.

– Digitale og moderne løsninger vil være en viktig bidragsyter for verdiskapingen i norsk næringsliv. Enklere løsninger gjør at bedrifter sparer både tid og penger og heller kan bruke ressursene sine på å skape nye arbeidsplasser og øke verdiskapingen, sier næringsminister Jan Christian Vestre.

Forslaget innebærer at det vil bli enklere å stifte og registrere aksjeselskaper elektronisk på tvers av landegrensene i EØS. I tillegg foreslår regjeringen at det skal være mulig å registrere både allmennaksjeselskaper og norskregistrert utenlandsk foretak elektronisk. Det vil for eksempel gjøre det enklere for norske eksportbedrifter å etablere virksomhet i andre EØS-stater.

– For norske bedrifter som ønsker å eksportere varene sine til andre land i Europa, vil flere digitale løsninger gjøre samhandlinger med Europa enklere, sier Vestre.

Vil ha kortere saksbehandlingstid og lavere gebyrer

Regjeringen foreslår også nye krav til saksbehandlingstiden ved registrering av aksjeselskaper, allmennaksjeselskaper og filialer. Kortere saksbehandlingstider vil bidra til økt effektivitet og forutsigbarhet for aktørene.

Regjeringen har i Hurdalsplattformen satt som mål å kutte overprisede gebyrer. I forslaget er det også nye regler for fastsettelse av gebyr for tilgang til saksopplysninger, informasjon om selskapene og bruk av Foretaksregisterets og Enhetsregisterets elektroniske tjenester.

Mer åpenhet

Brønnøysundregistrene publiserer allerede mye informasjon på sine nettsider om registrerte virksomheter. Forslaget legger ytterligere til rette for offentliggjøring av selskapsopplysninger, slik at allmenheten skal ha god tilgang til dette. I høringsnotatet foreslås det også at Brønnøysundregistrene skal publisere mer informasjon om hvordan man registrerer selskaper på engelsk. Det er for eksempel snakk om informasjon om hvilke regler som gjelder etter norsk rett for registrering av selskaper og filialer. Det foreslås også å dele flere opplysninger mellom foretaksregistrene i EØS-statene.

Fristen for å gi høringsinnspill er 13. mai. 2022.

 

Fakta om digitaliseringsdirektivet

  • Det foreslås lovendringer i aksjeloven, enhetsregisterloven, foretaksregisterloven, konkursloven og regnskapsloven.
  • Reglene foreslås i forbindelse med gjennomføringen av direktiv (EU) 2019/1151 (digitaliseringsdirektivet) i norsk rett.
  • Digitaliseringsdirektivet pålegger medlemsstatene å innføre et minimum av regler for økt digitalisering i registertjenesten, kortere saksbehandlingstid, større informasjonsflyt mellom foretaksregistrene i EØS-statene mv.
  • Aksjeselskaper, allmennaksjeselskaper og filialer av utenlandske foretak (NUF) omfattes av forslagene i høringsnotatet.