Vil skape pasientenes helsetjeneste

Dette innholdet er mer enn 7 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Brukerne og pasientene er hovedpersonene, og det er deres behov som skal være styrende for utvikling av helsetjenestene. Bent Høie inviterte til samarbeid da han møtte pasient- og brukerorganisasjonene torsdag.

– Det er vanskelig å sette pasienten i sentrum hvis det allerede står noen andre der. Derfor er jeg så glad for at dere er her for å gi oss gode innspill. Dere har skoen på og vet hvor den trykker. Skal vi gjøre sykehusene og helsetjenesten mer brukerorientert må vi lytte til brukerne, sa helse- og omsorgsminister Bent Høie da han innledet møtet.

 

Helse- og omsorgsminister Bent Høie fikk gode innspill og spørsmål da han møtte pasient- og brukerorganisasjonene for første gang.
Helse- og omsorgsminister Bent Høie fikk gode innspill og spørsmål da han møtte pasient- og brukerorganisasjonene for første gang. (Helse- og omsorgsdepartementet)

 

Over 80 organisasjoner var representert på møtet. Både statsråden og organisasjonene var opptatt av at tjenestene må gjøres mer brukerorientert.

– Samarbeidet med pasient- og brukerorganisasjonene vil bli spesielt viktig i arbeidet med ny nasjonal helse- og sykehusplan. Jeg setter stor pris på engasjementet, innspillene og spørsmålene som har kommet her i dag, og ser frem til prosessen videre, sa Høie.

– For mange handler det ikke om å bli frisk, men å leve med sykdommen. For meg er det viktig at man likevel skal kunne leve et godt liv. Da trenger vi helsetjenester som tenker mer på å leve med, ikke bare å leve uten. Skal vi klare det, er det helt avgjørende at dere er med på å ta beslutningene, sa Høie.