Møte i WTO-utvalget 11. mai

Den handelspolitiske situasjonen er endret som følge av koronapandemien. På møtet i WTO-utvalget 11. mai ga statssekretær Marianne Hagen en kort oppdatering på status for arbeidet i Verdens handelsorganisasjon (WTO).

WTOs 12. ministermøte skulle etter planen funnet sted 8.-11. juni år i Kasakhstans hovedstad Nur-Sultan. I likhet med de fleste store møter er også dette møtet utsatt. Det arbeides for at ministermøtet kan arrangeres i juni 2021.

I sin innledning la statssekretær Hagen vekt på at situasjonen i verden - og i handelspolitikken - er ekstraordinær. Verden oppleves som mer usikker, og solidariteten settes på prøve. Alle land er berørt av pandemien, og de fattigste og mest sårbare er aller mest sårbare. De økonomiske konsekvensene av pandemien er allerede enorme. Den globale handelen har falt betydelig. WTOs prognoser tilsier at handelen vil bli sterkt redusert i alle regioner og i alle sektorer i økonomien i 2020, fra mellom 13 til 32 prosent, avhengig av om pandemien bringes under kontroll. Koronapandemien vist hvor viktig det er med åpne forsyningslinjer i en krisesituasjon.

Å bevare og reformere WTO er ikke blitt mindre viktig som følge av pandemien. Norske myndigheter arbeider for å sikre at WTO også i disse tider fortsetter å fungere som det grunnleggende avtaleverket for global handel. Derfor er det så viktig at WTOs medlemmer nå slutter aktivt opp om WTO.