FNs havkonferanse: Norge forplikter seg til global lederrolle fram til 2030

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Norge fortsetter jobben med å gå fra sunne hav til sunne mennesker gjennom globalt FN-samarbeid.

– Det er grunnleggende for fiskerinæringa og alle som jobber med sjømat, at havet har god helse. Derfor meddeler jeg under FNs havkonferanse at Norge forplikter seg til å fortsette arbeidet med det globale handlingsnettverket for bærekraftig mat fra havet. Vi må samarbeide om å ivareta havet som matfat og for å nå målene vi har satt oss, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran.

Kun en liten andel av maten verden spiser kommer fra havet. Samtidig trengs mer mat til en stadig voksende befolkning.

Bærekraftsmålene

En oppgave for Norge gjennom ledelsen av det globale handlingsnettverket blir å få flere til å se to av FNs bærekraftmål i sammenheng: Bærekraftsmål 2 som handler om matsikkerhet og utrydding av sult og bærekraftsmål 14 som handler om sunne hav. 

Norge forplikter seg til å fortsette det globale samarbeidet for bærekraftig mat fra havet - Handlingsnettverket for akvatisk mat - helt til 2030.

– På FNs havkonferanse i Lisboa handler alt om å redde havet – ikke bare for klimaets del, men også fordi uten rene hav blir det dårligere og mindre mat til verdens befolkning, sier statsråden. 

Viktig forpliktelse

– Dette er en viktig forpliktelse for Norge og det er ikke uten grunn at vi tar den på oss. Norge har ledende kunnskap og kompetanse om bærekraftige hav, høsting og produksjon av mat fra havet, og om sjømat, ernæring og helse. Denne kunnskapen kan bidra til å fremme betydningen mat fra havet har, både for matsikkerheten og ernæringen globalt, sier han. 

Fisk og forvaltning

Sammen med Sjømatrådet besøkte statsråden denne uken Lisboas supermarked Pingo Doce, hvor over 90 prosent av klippfisken som selges er norsk. 

– Norsk fisk er sunn, god og bærekraftig. I tillegg til at Norge har fisk å by på, er det minst like viktig for oss å fortelle om våre erfaringer med bærekraftig forvaltning av våre havområder.  Uten kunnskapsbasert forvaltning, er det ikke sikkert det ville lagt stabler med tørrfisksider i portugisiske butikker, sier statsråden.

Handlingsnettverk for akvatisk mat

Det globale samarbeidet fremmer betydningen av akvatisk mat for matsikkerhet og ernæring og består i kunnskapsutveksling med andre land, tematiske møter, informasjon og mobilisering rundt matsystemer som gir oss sunn mat fra sunne hav.

Norge påtok seg oppdraget under FNs forrige havkonferanse i i 2017. Nå forlenges oppdraget til 2030.

Nærings- og fiskeridepartementet leder arbeidet i samarbeid med Utenriksdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Havforskningsinstituttet Norad, Ernæringsrådet og Nofima. Havforskningsinstituttet bidrar både faglig og med sekratariatsfunksjon. WHO og FAO er sekretariat for FNs ernæringstiår, som nettverket sorterer under.