Jubileumsbok på nett

Virtuelt besøk i den gamle regjeringsbygningen


Den gamle regjeringsbygningenJubileumsboka om Den gamle regjeringsbygningen er tilgjengelig  (i Macromedia Flash Player). Arkitekt Henrik Bulls unike symbolbygg huser i dag Finansdepartementet.  I denne nettversjonen kan du bli kjent med byggets unike arkitektur og interiør, samtidig som du kan bli kjent med departementets historie fra 1814 fram til i dag. Bildene er tatt av Jiri Havran, mens tidligere riksantikvar Stephan Tschudi -Madsen, professor Francis Sejersted, professor Einar Lie og departementsråd Tore Eriksen er artikkelforfattere.