Jobbe i Helse- og omsorgsdepartementet

Helse- og omsorgsdepartementet har hovedansvar for at befolkningen får gode og likeverdige helse- og omsorgstjenester. Alle våre medarbeidere forventes å ta ansvar for at deres oppgaver bidrar til vårt felles overordnede mål. Det legges vekt på godt samarbeid, kompetansedeling og å gjøre hverandre gode.

Illustrasjonsbilde Helse- og omsorgsdepartementet. Foto: Fotovisjon/Olav Heggø

Ledige stillinger i Helse- og omsorgsdepartementet

Du kan søke jobb i Helse- og omsorgsdepartementet via vår elektroniske jobbportal JobbPort.

Illustrasjonsbilde Helse- og omsorgsdepartementet. Foto: Fotovisjon/Olav Heggø

Jobbe i Helse- og omsorgsdepartementet

Vi vet at vi har ansatte som trives. Vi vet også at det er fordi de får faglige utfordringer og har et godt arbeidsmiljø. Derfor jobber vi kontinuerlig med dette.

Iselin Rogdaberg Næs

Møt våre medarbeidere

Møt ansatte i Helse- og omsorgsdepartementet som forteller om sin arbeidsdag, hvordan de bruker sin utdannelse og hvorfor de trives.