Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Ekspertgruppe for framtidig drift av luftambulansetjenesten

Luftambulansen er en viktig del av den akuttmedisinske beredskapen. En uavhengig ekspertgruppe skal utrede framtidig drift av tjenesten.

Ekspertgruppen skal vurdere dagens system opp mot andre driftsformer, som for eksempel offentlig/ideell drift. Bakgrunnen er utfordringene man så ved operatørbyttet i ambulanseflytjenesten og hvordan dette påvirket beredskapssituasjonen, særlig i Nord-Norge.

I mandatet for ekspertgruppen står det at de skal gjennomgå erfaringene med operatørbytte, beskrive aktuelle modeller for framtidig drift av luftambulansetjenesten, samt at de skal beskrive fordeler, ulemper og risiko ved de ulike modellene.

Les ekspertgruppens mandat

Ekspertgruppen skal levere en rapport innen utgangen av 2020. 

Ekspertgruppen består av følgende medlemmer: 

  • Sven Ole Fagernæs (leder)
  • Randi Spørck, Seksjonsleder (Helse Nord RHF). 
  • Kathrine Nergaard Aas (Universitetssykehuset i Nord-Norge)
  • Runar Rushfeldt Hanssen (Sykehusinnkjøp HF). 
  • Andreas Hansen (Oslo universitetssykehus)
  • Ståle Jamtli (Hovedredningssentralen i Sør-Norge)
  • Troels Martin Hansen (Den Landsdækkende Akutlægehelikopterordning)
Til toppen