Tilskudd til prosjekter/tiltak som kan bidra til å motvirke menneskehandel i Norge

Retningslinjer

Justis- og beredskapsdepartementet skal i 2015 fordele inntil 10 millioner kroner til prosjekter/tiltak som kan bidra til å motvirke menneskehandel i Norge.

Aktuelle prosjekt kan være:

•         målrettede informasjonstiltak/kampanjer for å øke kunnskapen om menneskehandel i Norge, slik at flere ofre kan identifiseres.

•         Opprettelse/utvidelse av telefontilbud for ofre

•         Bo- eller oppfølgningstilbud for ofre for menneskehandel.

•         Andre prosjekter egnet til å forebygge menneskehandel eller bistå ofre.

Frist for å søke midlene er 17. august 2015.

Eventuelle spørsmål om ordningen kan rettes til Justis- og beredskapsdepartementet ved seniorrådgiver Jan Austad. Telefon 22 24 54 43.

Epost: jan.austad@jd.dep.no

Tilskuddsordningens retningslinjer (pdf)