Regelverk for tilskuddsordning på prostitusjons- og menneskehandelfeltet 2021

Søknad merkes «sak 21/144», og sendes elektronisk til postmottak@jd.dep.no innen 15. februar 2021.

Regelverk for tilskuddsordning på prostitusjons- og menneskehandelfeltet 2021 (PDF)