Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Tilskudd i 2013 til humanitære tiltak rettet mot EØS-borgere som kommer til Norge for å tigge

Tilskuddsmottaker Tiltak 2013
Evangeliesenteret Humanitære tiltak rettet mot EØS-borgere som kommer til Norge for å tigge. 400 000
Frelsesarmeen Drammen Korps Humanitære tiltak rettet mot EØS-borgere som kommer til Norge for å tigge. 120 000
Frelsesarmeen, Kristiansand Tiltak rettet mot utenlandske tilreisende. 200 000
Frelsesarmeen, Migrasjonssenter Tiltak ved migrasjonssenter. 1 000 000
Frelsesarmeen, slumstasjonen i Bergen Tiltak ved slumstasjonen i Bergen. 100 000
Frelsesarmeen, slumstasjonen i Oslo Tiltak ved slumstasjonen i Oslo. 230 000
Frelsesarmeen, Stavanger Tiltak for å ivareta humanitære forhold for utenlandske tilreisende. 120 000
Kirkens Bymisjon Til samarbeidsprosjekt med Norges Røde Kors til opprettelse av et akutt overnattings- og sanitærprosjekt for fattige tilreisende i Oslo i perioden frem til 15.10. i 2013. Også til akuttiltak planlagt for perioden 15.10 og ut 2013. 1 740 000
Kristiansand kommune Til teknisk drift og vedlikehold av sanitærbrakke i 2013. 150 000
Norges Røde Kors Samarbeidsprosjekt med Kirkens Bymisjon til opprettelse av akutt overnattings- og sanitærtilbud for fattige tilreisende i Oslo i perioden frem til 15.10 i 2013. 3 060 000
Oslo kommune, Byrådsavd for eldre og sosiale tjenester. Bydel St.Hanshaugen Rådgivningstiltak 400 000
Porsgrunn og Skien kommune Etablering av oppholdssted for tiggere. 300 000
St. Paul menighet, Caritas St Paul Rådgivningstiltak 120 000
Stiftelsen Robin Hood Huset Rådgivningstiltak 160 000
Trondheim kommune Dag- og overnattingstilbud 200 000
Kirkens Bymisjon Kristiansand Til rådgivningsvirksomhet. 200 000
Kirkens Bymisjon  Tromsø Tiltak i regi av Kirkens Bymisjon Tromsø. 200 000
Kirkens bymisjon Bergen Til akutt overnattingstilbud i Bergen i perioden fra 1.okt og ut året 2013. 1 300 000
Totalsum   10 000 000
Til toppen