Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Digitaliseringsrådet

Regjeringen har etablert et digitaliseringsråd som skal hjelpe statlige virksomheter i å lykkes med digitaliseringsprosjekter. Rådet skal også bidra til at statlige etater skal lære av hverandres suksesser og feil.

Rådet skal tilby kvalitetssikring i alle faser av digitaliseringsprosjekter. Det er planlagte digitaliseringsprosjekter mellom 10 og 750 millioner kroner som kan få hjelp. Ordningen er anbefalt, men frivillig.

Om Digitaliseringsrådet

Opprettet: 2016

Type: Råd

Kontakt

Postadresse: DIFI, Postboks 8115 Dep, 0032 Oslo

Eget nettsted: https://www.difi.no/fagomrader-og-tjenester/digitalisering-og-samordning/digitaliseringsradet

Hovedpunkt i mandatet/ Arbeidsområde:

Rådet skal tilby kvalitetssikring av små og mellomstore IKT prosjekter ved å etablere rammeverk for systematisk læring og dokumentasjon på tvers i staten.

Full mandattekst Digitaliseringsrådet
Til toppen