Digitaliseringsrådet

Regjeringen har etablert et digitaliseringsråd som skal hjelpe statlige virksomheter i å lykkes med digitaliseringsprosjekter. Rådet skal også bidra til at statlige etater skal lære av hverandres suksesser og feil.

Rådet skal tilby kvalitetssikring i alle faser av digitaliseringsprosjekter. Det er planlagte digitaliseringsprosjekter mellom 10 og 750 millioner kroner som kan få hjelp. Ordningen er anbefalt, men frivillig.

Dette er rådets medlemmer

  • Leder Svein R. Kristensen
  • Toril Nag
  • Nina Aulie 
  • Kjetil Århus
  • Magne Jørgensen
  • Jan-Olav Styrvold
  • Eli Stokke Rondeel
  • Øyvind Christoffersen

Mer informasjon finner du på nettsidene til Difi