Evaluering av Digitaliseringsrådet

Evalueringen av Digitaliseringsrådet er gjennomført av KPMG på vegne av Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

KPMGs konklusjon er at Digitaliseringsrådet på et overordnet nivå lykkes godt med å levere i henhold til mandat. Brukerne er svært fornøyde, det er mange eksempler på konkrete forbedringer gjort i prosjekter som følge av behandling i rådet.  Digitaliseringsrådet har bygget seg opp et rykte hos interessentene som gjør at de har svært høye forventninger til hva rådet skal levere i tiden fremover.

Evaluering av Digitaliseringsrådet (PDF)