Historisk arkiv

Digitaliseringsrådet skal gi råd til offentlige etater i endringsprosesser

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har oppnevnt nye medlemmer i Digitaliseringsrådet. -Rådet representerer en lavterskel lederstøtte for offentlige etater. Det tilbyr en uavhengig gjennomgang av digitaliseringstiltak og gir råd om endringsprosesser, prosjekter, programmer og strategier, sier distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland som har store forventninger til det nyoppnevnte rådet.

- Regjeringen har også endret mandatet for Digitaliseringsrådet. Det innebærer at rådet skal ha større oppmerksomhet på hele endringsprosessen ved digitalisering - også sett fra brukernes perspektiv.  Rådet blir videreført som et frivillig, men anbefalt tilbud, sier statsråden.

Rådet består av følgende medlemmer de neste fire årene:

  • Svein R. Kristensen, leder av Digitaliseringsrådet, Oslo
  • Nina Aulie, divisjonsdirektør for virksomhetsstyring i Helsedirektoratet, Nedre Eiker
  • Eli Stokke Rondeel, enhetsleder for IKT-prosjektportefølje i Helse Sør-Øst, Frogn
  • Kjetil Århus, direktør for digitalisering og innovasjon i Bergen kommune, Bergen
  • Jan-Olav Styrvold, bedriftsrådgiver i Styrvold Consulting, Ås
  • Magne Jørgensen, professor ved Simula Metropolitan / OsloMet – Storbyuniversitetet / Universitetet i Oslo, Skedsmo
  • Ann Merete Lysø Sommerseth, leder for digitale tjenester og produkter i TrønderEnergi, Trondheim
  • Alv Humborstad Sørland, bydelsdirektør for Bydel Stovner i Oslo kommune, Oslo 
  • May Liss Wasmuth, prosjektleder i Kongsberg Satellite Services AS, Tromsø (ny)
  • Sven Marius Urke, direktør for Domstolsadministrasjonen, Trondheim (ny)

Det er lagt vekt på at rådet skal ha medlemmer fra hele landet. Det skal ha bred kompetanse - blant annet innenfor strategi og ledelse, forretningsutvikling, innovasjon, nye utviklingsmetoder, digital sikkerhet og god forståelse for mulighetene som ligger i ny teknologi - samt kompetanse relevant for kommunesektoren.

 Digitaliseringsdirektoratet er sekretariat for rådet.

Mer informasjon om rådet finner du her  

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00