Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglies svar på kontroll- og konstitusjonskomiteens brev av 14. november 2019 - ettersendelse

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie viser til kontroll- og konstitusjonskomiteens brev av 14. november 2019. Fem av de seks spørsmålene er besvart, og nedenfor følger svar på det siste spørsmålet som skulle ettersendes. Jeg løfter også et særskilt forhold til slutt i brevet.

Vedlegg