Vedlegg til brev: Barnehagereformen - tidsplan

Vedlegg: Barnehagereformen - tidsplan

Framdriftsplan for reformen fram til 1. mai 2004.

Tidsplan - forskriften om foreldrebetaling og forskriften om økonomisk likeverdig behandling

23.12.2003

Utkast til forskrift om foreldrebetaling på høring

16.1.2004

Utkast til forskrift om økonomisk likeverdig behandling på høring

16.2.2004

Høringsfrist – utkast til forskrift om foreldrebetaling

1.3.2004

Høringsfrist – utkast til forskrift om økonomisk likeverdig behandling

Uke 10

Invitasjon til kommunene om deltakelse på regionale samlinger i regi av fylkesmennene.

19.3.2004

Framleggelse av stortingsmelding om søskenmoderasjon i foreldrebetalingen og likeverdig behandling

Uke 13-14

Gjennomføring av dagskonferanser med kommunene – med hovedfokus på de mest sentrale elementene i barnehageforliket som skal være på plass til 1. mai. Målgruppen er de medarbeiderne i kommunen som skal jobbe med skjønnsmidlene og gjennomføring av forskriftene. Invitasjonsbrev blir sendt ut i begynnelsen av uke 10, skriftlig materiale til møtet i uke 11:

19. mars i Oslo - for kommunene i Oslo, Akershus og Østfold

22. mars i Kristiansand – for kommunene i Telemark, Aust-Agder, Vest-Agder og Rogaland

24. mars i Bergen – for kommunene i Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal

30. mars i Drammen – for kommunene i Hedmark, Oppland, Buskerud og Vestfold

31. mars i Bodø – for kommunene i Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag og Nordland

1. april i Tromsø – for kommunene i Troms og Finnmark

1.5.2004

Forskriftene trer i kraft

Tidsplan - skjønnsmidler

Uke 10

Utsendelse av rundskriv (Rundskriv Q-6/2004) om skjønnsmidler til barnehager i 2004

Mars/april

Beregningen av skjønnsmidler til den enkelte kommune er klar – første tildeling av skjønnsmidler til kommunene

August/september

Innhenting av justerte utbyggingstall fra kommunene for 2004

Oktober

Andre tildeling av skjønnsmidler til kommunene

Øvrige milepæler

Februar 2004

Rapport fra undersøkelse om kommunenes gjennomføring av samordnet opptak – gjennomført av TNS Gallup på oppdrag fra departementet

Mars 2004

Rapport fra undersøkelse om behovet for barnehageplasser – gjennomført av ECON Analyse på oppdrag fra departementet

Oktober 2004

Undersøkelse om foreldrebetaling/evaluering av maksimalprisordningen

Til toppen