Olje- og energidepartementet

Direktiv 2007/16/EF til direktiv 85/611/EØF - UCITS - gjennomføring - høring


Det vises til brev av 26. juni 2008 vedrørende ovennevnte.
Olje- og energidepartementet har ingen merknader til forslagene i høringsnotatene.

Til toppen