Næringslivets Hovedorganisasjon

Høring - Forskriftsregler om sammenslåing av verdipapirfond


Vi har mottatt ovennevnte høring med frist for uttalelse 30.06.2010.

Det vil ikke bli avgitt høringsuttalelse fra Næringslivets Hovedorganisasjon i denne saken.

 

 

 

 

 

Til toppen