Budsjettrundskriv

Rundskriv fra Finansdepartementet er likelydende skriv til departementene innen statlig økonomistyring. De kan inneholde både direktiver, fullmakter eller rent orienterende stoff.

 

Nummer Tittel

Dato

R-4/2010 Hovudbudsjettskriv for 2011

26.03.2010

 

R-3/2010 Statsbudsjettet 2010 - Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer våren 2010

22.02.2010

 

R-2/2010

Overføring av ubrukt bevilgning til 2010
Oversikt som viser overgang mellom kontoplan for 2008 og 2009

26.01.2010

 

R-1/2010 Statsbudsjettet og statsregnskap 2010 - Rentesats for mellomværende med statskassen og statens kapital i statens forvaltningsbedrifter

04.01.2010