Veileder til statlig budsjettarbeid

Finansdepartementet har gitt ut en trykt utgave av Veileder i statlig budsjettarbeid, senest oppdatert juni 2023. Veilederen inneholder to hoveddeler: Del I gir en oversikt over statsbudsjettets funksjoner og over budsjettsyklusen fra forberedelsen av et budsjett til budsjettåret er passert og Riksrevisjonen har kontrollert regnskapet. Del II inneholder kommentarer til bevilgningsreglementets bestemmelser.

Les dokumentet

Veileder

Juni 2023

 

Offentlige institusjoner kan bestille veilederen fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS), på følgende måter:

Oppgi publikasjonskode: R-0640 B.